Profil Medieproduktion Webproduktion App's E-learning Prisberegner

Infirmeriet - et hus med historie

Nexus har kontor- og produktionslokaler i Infirmeriet, som blev bygget i 1912 som en del af Avedørelejren. Indtil for få år siden rummede bygningen læge- og tandlægeværelser. De sidste år af Avedørelejrens militærhistorie fungerede huset som bedriftsundhedstjeneste for Sjælland og Bornholm. Huset har stået tomt gennem nogle år, og er i denne periode bl.a. blevet brugt ved optagelse af flere danske film. Bl.a. er flere scener fra Per Flys film Drabet optaget her. Nexus Kommunikation A/S købte bygningen af Hvidovre Kommune i oktober 2004.

Infirmeriet har en markant placering til højre for hovedporten. Naboer er Café Bataillionen, Underofficersmessen, Forstadsmuseet og Cirkusmuseet.

Infirmeriet fungerer også som kursuscenter og er ideelt for en gruppe af personer, som ønsker at have et inspirerende sted at udvikle nye ideer. Vi kan tilbyde at tilrettelægge dagsarrangementer med frokost i Café Bataillonen.

Infirmeriet ligger tæt på København og har fine parkeringsmuligheder. Kom og oplev en landsby i København - så idyllisk kan der være i storbyen!

Infirmeriet, plenumlokale, ca. 32 m2 med fleksibel bordopstilling.

Plenumlokale er velegnet til kurser op til 20-30 deltagere.

Infirmeriet, forbindelsesgangen i stueetagen.

 

 

Avedørelejrens historie

Den sydvestlige del af Avedøre har siden 1890erne været præget af militær tilstedeværelse. Først med anlægget af Vestvolden. Derefter blev den første militære lejr, Paradislejren, etableret omkring 1896 som en telt- og baraklejr for Fæstningsartilleriet. Paradislejren lå syd for det område, der senere fik navnet Avedørelejren.

Da der som følge af Hærloven af 1909 opstod behov for indkvartering af en bataljon af fodfolket blev den ældste del af Avedørelejren opført mellem 1911-1913 af arkitekt Helge B. Møller. Bygningerne på adressen Østre Messegade 2 (Infirmeriet) og 4 (Underofficersmessen), er opført i perioden 1911-1913. Bygningerne med tilhørende haverum er en del af den oprindelige bebyggelsesplan.
Udformningen af grund og bygninger i Avedørelejren er inspireret af Københavns kastel, og den gennemtænkte stramhed er tydelig i lejrens centrale og ældste del, hvor bebyggelsen er samlet omkring en stor plads, Alarmpladsen.

Op til 2. verdenskrig anvendtes lejren som indkvartering for forskellige artillerienheder. Bortset fra få ændringer og tilføjelser, som fandt sted i mellemkrigsårene, forblev bygningsanlægget uændret frem til 1950.

Nord for det samlede lejrområde og adskilt herfra af en 500 m lang betonvej, blev der først i 1950erne etableret et omfattende garage-, depot- og værkstedsanlæg samt et eksercerhus. Samtidig blev de fire mandskabsbygninger mod nord parvis forbundet med to mellembygninger, og endelig blev der opført en varmecentral nord for gymnastikhuset,
jf. oversigtskortet på modstående side Omkring 1955 blev der opført i alt 5 kvarterbygninger, en undervisningsbygning og gymnastiksal med badeanstalt og idrætsanlæg.

I 1973 blev der oprettet en Hærens Materiel- og Færdselsskole (HMFS) i lejren. HMFS ophørte med at fungere i lejren medio 1996. Efter udflytningen af HMFS i september 1996 ophørte forsvarets behov for at anvende Avedørelejren. I foråret 1999 købte Hvidovre Kommune Avedørelejren.

Nexus Kommunikation A/S · Østre Messegade 2 · 2650 Hvidovre · Tlf. 36 77 00 46 · CVR: 19376400 · E-mail: kontakt(at)nexus.dk